23:08
6 فوز
2 تعادل
7 فوز
27 November 2020 سيري آ
23 June 2020 سيري آ
19 October 2019 سيري آ
18 January 2019 سيري آ
18 August 2018 سيري آ
11 May 2018 سيري آ
22 December 2017 سيري آ
13 May 2017 سيري آ
17 December 2016 سيري آ
13 May 2016 سيري آ
9 January 2016 سيري آ
31 January 2015 سيري آ
13 September 2014 سيري آ
8 February 2014 سيري آ
21 September 2013 سيري آ